Archeologie in Gorinchem

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Projectenoverzicht

Blauwe Torenstraat 7-13 (2004)

Onderzoek

Stadsmuur
In april 2004 is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Blauwe Torenstraat. Bij eerdere graafwerkzaamheden voor de sloop van oude funderingen werden muurresten aangetroffen die in verband werden gebracht met de laat-middeleeuwse stadsmuur. Aan de hand van oud kaartmateriaal (Van Deventer, 1560) werd verwacht dat de stadsmuur door de proefsleuven aangesneden zou moeten worden. Van de stadsmuur is op deze locatie echter geen spoor aangetroffen. Iets ten noorden van de muur zijn op de kaart een gracht, een dijk en weer een gracht te zien. Vanwege de onvermijdelijke onnauweurigheid van het oude kaartmateriaal, zou het goed mogelijk kunnen zijn dat de stadsmuur aan de zuidzijde van de Blauwe Torenstraat ligt en dat we in het profiel resten van de gracht of dijk hebben waargenomen. Het onderzoek was wat betreft omvang echter te beperkt om dit met zekerheid te kunnen vaststellen. Een andere mogelijkheid is dat de oude stadsmuur dieper onder de grijze klei ligt. In de Keizerstraat zijn recentelijk op een diepte van twee meter onder het maaiveld resten van de stadsmuur aangetroffen. De gebouwen die over de mogelijke gracht of dijk heen werden gebouwd, zijn met grote waarschijnlijkheid de woonhuizen die op de kaart van Blaeu (ca. 1650) te zien zijn. Ergens in de 18e of 19e eeuw lijkt er, getuige de dikke puinlagen in het profiel, stevig gesloopt te zijn. De huizen werden afgebroken en er werd een nieuw pand gebouwd van opmerkelijke grootte.

Publicaties

S. Gerritsen Een inventariserend veldonderzoek aan de Blauwe Torenstraat, gemeente Gorinchem; Hollandia reeks 43; Download rapport (5,52 MB)

S.Gerritsen
Gorinchem: Blauwe Torenstraat; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004 in Historisch Tijdschrift Holland; 37e jaargang 2005; p. 89-90.

C. Nicholson-van der Plaat
Gorinchem: Blauwe Torenstraat 9-13; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2001 in Historisch Tijdschrift Holland; 34e jaargang 2002; p. 79.

Administratieve gegevens

Melding CAA (Archis) 6265
Kaartblad: 38D
Coördinaten: 126.820/427.125 (centrum)
Toponiem: Blauwe Torenstraat 7-13
Plaats: Gorinchem
Gemeente: Gorinchem
Provincie: Zuid-Holland
Type onderzoek: Inventariserend veldonderzoek (proefsleuven)
Uitvoerder: Hollandia Cultuurhistorisch Onderzoek en Archeologie, Zaandijk
Projectleider: P.M. Floore
Opdrachtgever: Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag: Gemeente Gorinchem
Aanvang: 22-27 april 2004
Vondstmateriaal en opgravingsdocumentatie: Archeologisch depot gemeente Gorinchem

Bookmark and Share
 

Depot